تونل توحید فعلا مسدود است

0

یکی از اتوبان های شهر که مسیر جنوب به شمال تهران را به یکدیگر وصل میکند، اتوبان نواب و چمران است که در پی هم قرار گرفته اند. این اتوبان ها، در مسیر مرکزی یعنی درمیدان جمهوری قبل از ساخت و احداث تونل توحید، شاهد ترافیک های سنگین و سرسام آوری بود. اما پس از ساخت این تونل، از حجم ترافیک این منطقه کاسته شد و شاهد ترافیک روانتری بودیم.
اما اگر به قصد تهرانگردی و یا با هر مقصود دیگری، مجبور به عبور از این اتوبان شدید، نمیتوانید از تونل توحید حرکت کنید، چرا که این تونل برای انجام برخی از عملیات بسته است.
به گفته ی برخی از مسئولین، آب از تراز فوقانی به تراز تحتای نفوذ کرده است و مشکل سازه ای در مورد این انسداد وجود ندارد و تنها برای تسریع انجام عملیات تونل بسته شده است. به گفته ی مسئولان، آب نمایی در میدان جمهوری است که آب آن وارد حفره ای در بالای تونل شده و در این حفره کابل برق وجود دارد، که فعلا آب نمای میدان قطع شده است و ریزش آب به تونل نیز در حال قطع شدن است. آنان امید دارند تا در اسرع وقت عبور و مرور از تونل توحید بار دگر آزاد شود.

اشتراک:

نظرات بسته اند