توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا

1

هوا که رو به سردی می رود تعداد روزهای آلوده نیز افزایش پیدا می کند. اولین تصمیم برای مهار آلودگی هوا افزایش محدودیت های ترددی شهروندان است و تعطیلی مدارس. خرید طرح ترافیک هم هیچ کمکی به کاهش آلودگی هوا نکرده!

شهر تهران یکی از آلوده ترین شهرهای جهان محسوب می شود. تخمین زده می شود که حدود ۷۰ درصد مرگ ومیرها درتهران ناشی از مشکلات تنفسی و قلبی است که این مشکلات ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با آلودگی هوای تهران دارد.

طی یک بررسی مشخص شده است، در مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه ۱۰ بیشترین فراوانی مرگ و میر را (۳۲۵ مورد) دارا بود و منطقه ۲۲ تهران (۴۶ مورد) کمترین فراوانی مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.

زهرا صدراعظم نوری؛ رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، درباره برنامه شورای پنجم به منظور کاهش آلودگی هوا در پایتخت گفت: “به دنبال آن هستیم که با فراهم کردن ساز و کارهایی بتوانیم از میزان آلایندگی هوای شهر تهران بکاهیم، به همین دلیل باید ناوگان حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کند.”

توسعه حمل و نقل عمومی یکی از مهم ترین سیاست هایی است که به جد آن را دنبال خواهیم کرد، و در همین راستا توسعه مترو در الویت ما خواهد بود و تلاش می کنیم تا امکانات و تجهیزات مترو را افزایش دهیم.

اتوبوس های شهرداری

صدراعظم نوری با تأکید بر رابطه مستقیم توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا اظهارکرد: “به هر میزان که حمل و نقل عمومی توسعه یابد، به همان اندازه هم تقاضای سفر با خودروی شخصی کاهش پیدا می کند و با این امر می توانیم شاهد کاهش آلودگی هوا در شهر تهران باشیم.”

بدون تردید رسیدگی به موضوع کاهش آلودگی هوا در شهر تهران در دستور کار ما قرار دارد و با همکاری شهردار تهران این موضوع را دنبال خواهیم کرد.”

اشتراک:

۱ دیدگاه