تور روسیه در شب های کریسمس

1

چیزی به کریسمس نمانده است و بسیاری از مسیحیان خود را برای این روز آماده می کنند. مسافران تور روسیه، در خیابان ها مسکو به خصوص در میدان سرخ این شهر، می توانند زیباترین تزئینات این شب به زیبا را ببینند.

در ادامه شما را با سفر مجازی به خیابان های مسکو می بریم:

روسیه در کریسمس | شب های مسکو

روسیه در کریسمس | شب های مسکو

تور روسیه در کریسمس | شب های مسکو

تور روسیه در کریسمس | شب های مسکو

تور روسیه در کریسمس | شب های مسکو

تور روسیه در کریسمس | شب های مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

شب های کریسمسی مسکو

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. مهرداد زمانی در

    روسیه فوق العاده زیباست. خیلی دوست دارم به روسیه و به خصوص شهرهای مسکو و سن پترزبورگ سفر کنم