در تصادف عابر پیاده در زیر پل هوایی چه کسی مقصر است؟

1

پرداخت بیمه شخص ثالث با تخفیف همان چیزی است، که هر کسی خواهان آن است. چون علاوه بر کاهش هزینه مالی نشان دهنده کیفیت رانندگی آن فرد است که چقدر محتاط بوده و تصادف نکرده است.

البته همیشه هم در حوادث رانندگی این راننده نیست که مقصر بوده. گاهی عابرین پیاده باعث تصادف میشوند. و بر اثر کم توجهی با گذر از خیابان صحنه دردناکی از تصادف را رغم میزنند.

تصور کنید که در حال رانندگی هستید و درست جایی که انتظارش را ندارید یک عابر پیاده جلوی شما سبز میشود. یعینی زیر پل عابر پیاده!

در این لحظه قطعا هر کسی تا بتواند سعی بر نجات جان آن عابر خواهد داشت. اما بسیاری از این موارد متاسفانه منجر به تصادف و فوت میشوند. در این لحظه است که به این سوال برمیخوریم؛ «درصورت تصادف عابر با خودرو زیر پل عابر پیاده مقصر چه کسی است؟»

در پاسخ به این سوال باید گفت: قانون میگوید، در محدوده پل عابر پیاده یا زیرگذر اگر تصادف رخ دهد عابر پیاده بی تقصیر نیست و اینکه چند درصد مقصر است را کارشناسان در صحنه حادثه تعیین میکنند.

پل عابر پیاده

پل عابر پیاده

اما نکته ای که وجود دارد؛ حتی اگر عابر پیاده بصورت صد در صد هم مقصر اعلام شده باشد، باز هم می توان از بیمه نامه شخص ثالث طرف مقابل استفاده کرد و خسارات را دریافت کرد یعنی راننده خودرو منع تعقیب خواهد خورد. ولی باز هم طبق قوانین میشود از بیمه نامه آن استفاده کرد.

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. کلا عابر مقصر نیست. اومدیمو یکی مثل اون پدر که بچه اش رو انداخت جلو ماشین عمدا بندازه، اونوقت بازم مقصر اون راننده بدبخته چرا، چون سواره اس