تخلفات حادثه ساز

0

برای تمام صاحبان وسایل نقلیه، پیش از آن که دست به استعلام نرخ بیمه شخص ثالث زده و برای خرید بیمه شخص ثالث اقدام کنند، اطلاع از قوانین بیمه های اتومبیل و شرایطی که در هنگام بروز حوادث در آن قرار خواهند گرفت، ضروری ست تا بهترین پوشش را برای وسیله ی نقلیه ی خود برگزینند.

اما در این مطلب قصد داریم به مصادیق تخلفات حادثه ساز، موضوع ماده 5 قانون بیمه شخص ثالث بپردازیم.

تخلفات رانندگی حادثه ساز

تخلفات رانندگی حادثه ساز

ماده ی 5 قانون بیمه شخص ثالث

“بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک‌درصد (۱%) از خسارت‌های بدنی و دودرصد (۲%) از خسارت‌های مالی پرداخت‌شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.”

تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

تخلفات رانندگی حادثه ساز

تخلفات رانندگی حادثه ساز

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز:

1-    هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا، حرکت بر روی یک چرخ و یا هرگونه حرکات در سطح راه ها و خیابان ها
2-    دور زدن در محل ممنوع
3-    عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
4-    نقص سیستم روشنایی وسایل نقلیه در هنگام شب
5-    عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)
6-    سبقت غیرمجاز
7-    تجاوز از سرعت مجاز
8-    عبور از چراغ قرمز راهنمایی
9-    عدم رعایت حق تقدم عبور
10-    حرکت به طور مارپیچ در راه ها
11-    تجاوز یا انحراف به سمت چپ معابر
12-    عدم رعایت فاصله مناسب با وسیله نقلیه و یا عدم توجه به جلو
13-    گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع
14-    روشن نکردن چراغ هنگام شب و در موقع لزوم
15-    رانندگی با وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر (چراغ، لاستیک، فرمان، برف پاک کن و زنجیر چرخ)
16-    عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از سمعک، عینک یا تجهیزات خاص
17-    مصرف مواد روان گردان و مشروبات الکلی

اشتراک:

نظرات بسته اند