تاکسیهای هیبریدی به زودی در خیابانهای تهران

0

مهمترین عامل آلودگی هوا در کلانشهرهایی مانند تهران خودرو فرسوده به خصوص تاکسیهای فرسوده است.اگر تاکسیهای فرسوده راهی مراکز اسقاط خودرو شوند و به عبارتی از رده خارج در کیفیت هوا بسیار تاثیر خواهد گذاشت.به گفته ی محسن سرخو عضو شورای شهر تهران طی برنامه ی پنج ساله کل تاکسیهای تهران تبدیل به تاکسیهای هیبریدی خواهند شد.

خودروهای هیبریدی از ترکیب چند منبع انرﮋی به حرکت درمی آیند و عمدتا به خودروهای دوگانه ی برقی گفته می شود که موتور احتراق داخلی توسط بنزین در کنار چند موتور الکتریکی کار می کند. خودرو هیبریدی برای بهره‌وری بالاتر در مصرف سوخت، قدرت بیشتر، مسافت طولانی‌تر حرکت با یک بار سوخت‌گیری یا کاهش انتشار گازهای گلخوانه ای طراحی شده اند.این نوع خودروها به خودروهای سبز نیز معروف هستند.

با این توصیف ورود این خودروها در جایگاه تاکسی که بیشترین حجم خودرو در خیابانهای شهر در زمان شلوغی هستند،آلودگی هوا به طور محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.

اشتراک:

نظرات بسته اند