تاکسیهای فرسوده ، عامل اصلی آلاینده ها

0

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: تاکسیهای فرسوده در شهر تهران، روزانه ٢۴٠ تن آلاینده و انواع گازهای سمی تولید می‌کنند.

وی همچنین اعلام کرد که تعداد تاکسیهای فرسوده 20 هزار دستگاه است و این میزان تقریبا ١٠ برابر میانگین یک خودرو شخصی است که در شهر تردد میکنند. او در ادامه گفت: بطور مثال اگر یک خودرو شخصی روزانه ٣٠ کیلومتر در شهر تردد کند، یک تاکسی ٣٠٠ کیلومتر پیمایش دارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: اگر یک تاکسی فرسوده طبق اندازه‌گیریها بطور متوسط ۴٠ گرم در کیلومتر تولید آلاینده کند، روزانه ١٢ کیلوگرم تولید آلودکی می‌کند که این آلودگی به ریه شهروندان تهرانی سرازیر می‌شود.

تشکری هاشمی با بیان این که خودروهایی با استاندارد یورو ۵ به ازای هر کیلومتر ١۶,١ گرم تولید آلودگی می‌کنند، تصریح کرد: تقریبا ٣۵ تا ۴٠ خودرو نسل جدید، برابری می کند با یک تاکسی فرسوده که در سطح شهر تهران در حال تردد است.

معاون شهرداری تهران با اشاره به آمار خودروهای فرسوده شهر تهران، اعلام کرد: شهر تهران حدود ١٠٠ هزار خودوری فرسوده دارد که ٢٠ هزار خودرو مربوط به حوزه تاکسیرانی است.

وی ادامه داد: اگر خودروهای کاربراتوری نیز به این تعداد اضافه شود، حدود ۴٠٠ هزار خودرو آلاینده درسطح شهر تهران به شدت سلامت شهروندان را به خطر انداخته‌اند.

اشتراک:

نظرات بسته اند