تاثیر سیستم های مدیریت آموزش بر پیشرفت جامعه

0

راهنمای اخذ ایزو برای موسسات آموزشی و مدارس هم راهکارهای خاص خود را دارد. سیستم های مدیریت آموزش برای تمامی مقاطع درسی و آموزشی کاربرد دارد و به صورت یک پارچه فرایند رشد افراد در هر مقطع را زیر نظر گرفته و معیارهایی برای سنجش و راهکارهایی برای حرکت در مسیر درست تعیین کرده است.

امروزه به دلیل پیشرفت فناوری و همگرایی رسانه ها در فرهنگ جهانی شیوه های یادگیری و آموزشی تغییر یافته اند. این طور می شود گفت که مبانی آموزش توسط رسانه ها و فناوری به چالش کشیده شده اند. بدین ترتیب جامعه نیازمند است تا موسسات آموزشی خود را با اخرین فناوری مجهز و با جامعه همگام کنند تا بالاترین سطح از خدمات را ارائه دهند.

نخستنین استانداردی که سازمان استاندارد بین المللی برای سیستم مدیریت در نظر گرفته است ISO 21001 می باشد. این استاندارد الزاماتی را که در بخش آموزشی نیاز هستند تا پاسخگوی انتظارات جامعه باشند را تعیین کرده است.

هر موسسه ای که چنین استاندارد هایی را رعایت کند و خود را با سطح آموزش جهانی یکی کند بی شک نه تنها محبوبیتش بالاتر می رود بلکه در رشد جامعه نقش بسزایی ایفا کرده است.

سیستم های مدیریت آموزش

سیستم های مدیریت آموزش

تدوین استانداردهای جدید بین المللی توسط کمیته پروژه ISO/PC 288 که سیستم های مدیریت خاص سازمان های آموزشی را ایجاد می کند، بر تعامل ویژه بین نهاد آموزشی، یادگیرنده و سایر مشتریان تمرکز دارد. انتظار می رود استاندارد ISO 21001 با انتشار شیوه های کاربردی برای ارائه دهندگان خدمات آموزشی در سراسر جهان به ایجاد یک بخش آموزشی قدرتمندتر با تاثیر مثبت بر نوآوری و اقتصاد کمک کند.

کشورهای توسعه یافته ای مثل ژاپن با رویکردی رو به آینده از تمام استاندارد های آموزشی و فناوری کمک گرفته اند تا سیستم آموزشی خود را بهبود ببخشند. استفاده از رایانه و تبلت برای آموزش و تعامل آنلاین معلم و دانش آموزان نه تنها کیفیت آموزشی را بالا میبرد بلکه همواره مسیر رشد دانش آموز و نظارت معلم بر روند کار را فراهم ساخته است.

اشتراک:

نظرات بسته اند