بیمه عمر ملت

1

برای خرید بیمه عمر به صورت آنلاین می توانید با مراجعه به صفحه ی راهنمای بیمه عمر بیمه بازار مقایسه ی مناسبی میان شرکت های بیمه مختلف انجام داده و بهترین انتخاب را با توجه به شرایط خود داشته باشید.
بیمه عمر ملت یکی از بیمه های عمر معتبر و کارآمد به شمار رفته و تاکنون فروش بسیار خوبی در میان بیمه های عمر شرکت های بیمه مختلف داشته است.

بیمه عمر ملت

بیمه عمر ملت

حق بیمه عمر ملت

سال اول: 1 میلیون تومان
سال دوم: 1 میلیون تومان
سال سوم: 1 میلیون تومان
سال چهارم: 1 میلیون تومان
سال پنجم: 1 میلیون تومان

سرمایه فوت به هر علت

سال اول: 5 میلیون تومان
سال دوم: 5 میلیون تومان
سال سوم: 5 میلیون تومان
سال چهارم: 5 میلیون تومان
سال پنجم: 5 میلیون تومان

حق بیمه تجمعی

سال اول: 1 میلیون تومان
سال دوم: 2 میلیون تومان
سال سوم:3 میلیون تومان
سال چهارم: 4 میلیون تومان
سال پنجم 5 میلیون تومان

اندوخته

سال اول: 968.046 تومان
سال دوم: 2.155.776 تومان
سال سوم: 3.443.443 تومان
سال چهارم: 4.899.257 تومان
سال پنجم: 6.370.771 تومان

اندوخته با نرخ محتمل

سال اول: 1.051.582 تومان
سال دوم: 2.447.068 تومان
سال سوم: 4.206.953 تومان
سال چهارم: 6.425.421 تومان
سال پنجم: 9.221.127 تومان

ارزش بازخرید تضمینی

سال اول: 919.644 تومان
سال دوم: 2.069.545 تومان
سال سوم: 3.340.140 تومان
سال چهارم: 4.801.272 تومان
سال پنجم: 6.307.063 تومان

اشتراک:

۱ دیدگاه

  1. من فاز بیمه عمر رو کلا نفهمیدم که برای خود شخص چه فایده ای داره