بیمه سلامت

0

طبق برنامه های فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و مبنی بر اساس بیمه پایه همگانی و اجباری همه ی مردم ایران، افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند تحت پوشش رایگان سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرند.

بیمه سلامت

بیمه سلامت

برای ثبت نام این بیمه فرد می باید به سایت زیر مراجعه کرده و مراحل اولیه ثبت نام را انجام دهد:
www.bimesalamat.ir
اگر شخص دارای 18 سال یا بیشتر سن باشد، می تواند به صورت مستقل در این سامانه ثبت نام کند. اما برای افراد با سن کمتر حتما باید ثبت نام از طریق سرپرست خانوار صورت پذیرد.
پس از عضو شدن و ثبت نام در سایت به صورت مکانیزه بررسی انجام گرفته و اگر فرد تحت پوشش هر بیمه ی دیگری باشد، ثبت نام وی به صورت خودکار لغو خواهد شد.
ثبت نام بیمه ی سلامت تنها از طریق آدرس سامانه ی درج شده انجام می پذیرد و هیچ گونه حضور فیزیکی در هیچ ارگانی پذیرفته نخواهد بود.
پس از بررسی های انجام گرفته پیامکی برای متقاضی ارسال شده و وی می تواند جهت صدور و تحویل دفترچه بیمه سلامت خود به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا نمایندگی های سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور رجوع کند.

اشتراک:

نظرات بسته اند