بیش از یک میلیون و 900 هزار نفر زیر پوشش دندانپزشکی بیمه سلامت

0

به گفته ی علیرضا رمزی افرادی که زیر پوشش خدمات دندانپزشکی طرح تحول نظام سلامت قرار می گیرند شامل بیمه شدگان روستایی طرح پزشک خانواده و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر در خراسان رضوی هستند.

وی در ادامه ی سخنان خود گفت: ارائه خدمات دندانپزشکی به گروههای مورد نظر از پارسال در قالب طرح تحول نظام سلامت آغاز شده اما امسال با قرارداد بین بین وزارت بهداشت و بیمه سلامت، خدمات مربوطه با افزایش سرانه از چهار به هفت درصد توسعه یافته است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: در قالب این طرح خدمات دندانپزشکی به افراد زیر 14 سال، زنان باردار و زنان شیرده ساکن روستاها و شهرهای کوچک بطور رایگان ارائه می شود.

وی افزود: سایر افراد ساکن در همین مناطق برای دریافت خدمات باید سهم 30 درصدی خود را پرداخت کنند.

رمزی ادامه داد: دیگر سازمانهای بیمه گر در خراسان رضوی نیز خدمات دندانپزشکی را در قالب طرح تحول نظام سلامت ارائه می کنند اما بیمه سلامت بیشترین جمعیت را زیر پوشش دارد.

وی مهمترین هدف طرح تحول نظام سلامت در حوزه دهان و دندان را مداخله زودهنگام، پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان عنوان کرد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی گفت: بررسیها نشان داده نزدیک 45 درصد هزینه های درمانی در زمینه پوسیدگی دندان و بیماری لثه و این در حالی است که طبق اطلاعات وزارت بهداشت هر فرد 12 ساله دو دندان پوسیده یا کشیده شده دارد.

بیمه سلامت در خراسان رضوی 60 درصد جمعیت بیمه شده در این استان شش میلیون نفری را زیر پوشش دارد.

طرح تحول نظام سلامت از اردیبهشت ماه سال گذشته در خراسان رضوی همزمان با سطح کشور آغاز شده و اجرای آن به حوزه دهان و دندان در سال 94 گسترش یافت.

اشتراک:

نظرات بسته اند