بیان مثبت و شکرگزاری

0

در عناوین جدید روزیاتو با مقاله ای در مورد چگونگی رسیدن به بیان مثبت و تاثیرگذار و ارتباط آن با شکرگزاری برمی خوریم.
در راستای آن چه در این مقاله می خوانیم می توان گفت یک بیان مثبت اندیشه مثبتی ست که شخص مرتب برای خود تکرار می کند. استفاده از بیان مثبت به ما اجازه می دهد که به گزینش اندیشه های شایسته و نشاندن آن ها در ضمیر ناهشیار خود بپردازیم و از این رهگذر احساس و عملکرد بهتری داشته باشیم.

866

فرض کنید که در بزرگراهی مشغول رانندگی هستید و سر درد بسیار شدیدی هم دارید. این فرصت خوبی است که قدرت واژه ها را با قدرت اندیشه درهم بیامیزید. پس شروع به تکرار این جمله کنید: ” سرم خوب و آرام و آسوده است” وقتی این جمله را می گوئید بدون شک زمزمه ای هم از کنار می شنوید که می گوید: “بدبخت دروغگو تو که حالت خراب است!”
اما اگر به بیان مثبت ادامه دهید اندیشه سلامتی در عمق ضمیر ناهشیار شما ریشه می دواند و شما واقعا حالتان بهتر خواهد شد. و نیم ساعت بعد این افکار از ذهن شما عبور خواهد کرد که تا همین چند دقیقه پیش سرم واقعا درد می کرد اما حالا سردردم رفع شده است. آیا این تاثیر آن بیان مثبت بود یا فقط یک تصادف؟
با استفاده از بیان مثبت می توان در زمینه های متفاوت به نتایج مثبت رسید مثلا در زمین تنیس : “من بازی خوبی خواهم کرد.”

بیان مثبت و شکرگزاری

بیان مثبت و شکرگزاری

در روابط خود با دیگران: “رفتار مردم با من همیشه بر اساس علاقه و احترام است و من هم با دیگران رفتاری همراه با علاقه و احترام دارم.”
کلمات ما بر نوع احساسات و افکار ما تاثیر می گذارند. افکار ما بر نوع بیان و احساس ما تاثیر می گذارند و احساسات ما نیز به نوبه خود بر نوع بیان و افکار ما موثرند. بنابراین، این سه تشکیل مثلثی می دهند که رئوس آن دو به دو در ارتباط متقابل هستند.
وقتی احساس بدی داشته باشیم تغییر کلام به مراتب آسانتر از تغییر نوع تفکر یا احساس ماست. آسانترین راه آن است که با کنترل حرف های خود یک شروع تازه داشته باشیم.

شکرگزاری

یادم می آید که در کودکی به من می گفتند همیشه باید به خاطر تمام چیزهایی که در زندگی دارم شکرگزار باشم. مادرم می گفت همیشه قبل از غذا دعا بخوانید و به خاطر داشتن خانه و خانواده، رختخواب گرم، غذای کافی، تندرستی و تمام مواهب دیگر سپاسگذار خداوند باشید. حتی یادم می آید که گاهی با یک کاغذ و قلم به اتاقم فرستاده می شدم تا طوماری از نعمت هایی را که باید به خاطر آن ها شکرگزار باشم تهیه کنم. البته این طومارها هرگز نوشته نمی شد و من در عالم کودکی خود مطلقا ارزشی برای این تمرین ها قائل نبودم. اما چند سال بعد توانستم این نگرش را از دید گاهی کاملا متفاوت در خود جای دهم. هر چه بیشتر به چگونگی کار ذهن آگاه شدم و هر چه بیشتر به این نتیجه رسیدم که آن چه ما در زندگی داریم همان چیزی ست که به آن می اندیشیم و همان چیزی نصیبمان می شود که ناخودآگاه انتظار آن را داریم بیشتر به من ثابت شد که برای لذت بردن مداوم از این طالع خوب باید احساس خوشبختی کنم و قدر آن را بدانم.

بیان مثبت و شکرگزاری

بیان مثبت و شکرگزاری

تجربه نشان داده که جهان اساسا بسیار بخشنده است اما اگر کسی پیوسته بر آن چه ندارد تاکید کند بسیار کمتر به خواسته های خود می رسد. کسانی که زیباترین دوستی ها را دارند همان هایی هستند که برای آن ارزش بسیار قائل بوده اند. و کسانی که زندگی های پویا و پرتحرک را سپری می کنند همان هائی هستند که همواره قدر نعمت های زندگی را به خوبی دانسته اند.
خلاصه کلام این که وقتی سپاسگزار نعمت های خود هستیم، مرکز توجه خود را برخواسته های مطلوب خود قرار می دهیم. وقتی زندگی خود را سرشار از مواهب الهی بدانیم و به آن چه که هم اکنون در اختیار داریم معترف باشیم سبب جاری گشتن سیلی از مواهب تازه به زندگی خود می شویم.

اشتراک:

نظرات بسته اند