بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

0

در اخبار گردشگری استان اردبیل می توان نام بقعه شیخ صفی را جز توریست پذیرترین اماکن دیدنی شهر اردبیل دید. بنای ابتایی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در دوره شاه صفی ساخته شد ولی در دوران شاه اسماعیل اول به آن اضافاتی شد و گسترش یافت.

علاوه بر مقبره شاه صفی، مقبره شاه اسماعیل اول، مادر شاه طهماسب و برخی از مشاهیر و بزرگان صفوی در این آرامگاه وجود دارد.

در کنار زیبایی های معماریف کاشی کاری و نقاشی های داخلی بنا، چینی خانه یکی از معروف ترین بخ های این بقعه است. در زمان شاه اسماعیل اول، امپراتوری چین 1200 ظرف چینی نفیس به این پادشاه برای ایجاد قلمرویی امن اهدا می کند. شاه اسماعیل دستور ساخت طاق داخلی را در سقف یکی از اتاق های بقعه شیخ صفی می دهد. این 1200 ظرف هر یک در جایی متناسب با شکل شان قرار می گیرند. از آن پس به این اتاق چینی خانه گفته می شود.

البته در زمان قاجار حدود 800 عدد از این ظروف از ایران خارج شده و به روسیه برده می شود و تنها 400 ظرف در موزه های تهران و اردبیل قرار دارد.

مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی

مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی

چینی خانه

چینی خانه

چینی خانه

چینی خانه

اشتراک:

نظرات بسته اند