بخشودگی دیرکرد پرداخت جرایم رانندگی سال 94

0

بر اساس مصوبه ی مجلس که پیش از این مقرر شده، در صورت پرداخت و تسویه ی حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ماه سال 1395، جریمه ی دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1394 بخشوده خواهد شد.
به این معنی که تا پایان ساعت 24 امروز، 30 ام آذر ماه سال 1395 فرصت دارید تا با پرداخت جرایم رانندگی، جریمه هایی را که به علت دیرکرد در پرداخت در سال 94 مشمول قانون دوبرابر شدن مبلغ شده اند، بدون جریمه ی دیرکرد پرداخت کرده و تنها اصل مبلغ را واریز نمایید.
البته این قانون و بخشودگی در صورتی اجرا می شود که به طور کلی صورت حساب جرایم خود را تا به امروز به صفر رسانده و کلیه ی جرایم را پرداخت کنید.
برای پرداخت جرایم رانندگی خودروی خود می توانید به دفاتر پلیس +10 مراجعه کرده و در آن جا لیست جریمه های خود را دریافت کرده و در همان محل نیز نسبت به پرداخت اقدام کنید.
اما راه بهتری هم وجود دارد که با مراجعه به سایت  http://rahvar120.ir  نسبت به مشاهده و پرداخت آنلاین جرایم رانندگی خود اقدام کنید.

اشتراک:

نظرات بسته اند