بازدید مسافران از موزه ملی ایران باستان

0

موزه ملی ایران باستان میزبان بسیاری از مسافران نوروزی

موزه ی ایران باستان که در ابتدای خیابان 30 تیر قرار گرفته است، در سال 1313 به فرمان رضا شاه و توسط یک معمار فرانسوی به نام گدار ساخته شد.

در ساخت نما و سر در ورودی موزه از سبک نمای ایوان کسری الهام گرفته شده است. ۱۳۷۵، آثار دوران اسلامی، رسماً از موزه ایران باستان منفک و به ساختمان مجاور موزه که ساختمان ان سال ۱۳۳۷ ساخته شده بود، منتقل شد.

اما در نوروز 96 بسیاری از مسافرانی که به تهران سفر کردند، از این موزه دیدن کردند.

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

موزه ملی ایران باستان

اشتراک:

نظرات بسته اند