بازار کار دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی

0

افرادی که در رشته ی مترجمی زبان انگلیسی تحصیل می کنند، بازار کار متنوعی پیش روی خود خواهند داشت. اگر به ترجمه ی گفتاری علاقه مند باشند، استخدام به عنوان مترجم همزمان درآمد بسیار خوبی نصیبشان خواهد کرد.

استخدام مترجم غیرحضوری

استخدام مترجم غیرحضوری

و در صورتی که به ترجمه ی نوشتاری گرایش بیشتری داشته باشند، ترجمه ی متون ادبی و رمان های خارجی که البته به سبک نوشتاری فارسی شیوایی محتاج است، یک رشته کار بسیار جذاب خواهد بود. استخدام در دارالترجمه های معتبر نیز شغلی ست که با درآمد خوبی می تواند زمینه ی اشتغال این افراد را مهیا سازد. علاوه بر این استخدام مترجم غیر حضوری نیز امکانی ست که فارغ التحصیلان رشته ی مترجمی زبان انگلیسی می توانند به عنوان شغل دوم و یا حتی شغل اصلی در نظر داشته باشند.

معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی

دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی به سه بخش دروس عمومی، تخصصی پایه و تخصصی اصلی تقسیم می شود که دروس عمومی و تخصصی پایه بین دو رشته زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی مشترک است و دروس تخصصی اصلی مجزا می باشد. یعنی دانشجویان رشته مترجمی در این بخش، انواع دروس ترجمه مثل ترجمه انفرادی، ترجمه پیشرفته، ترجمه متون ادبی و اصول و روش ترجمه را می گذرانند و دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی شعر، ادبیات نمایشی، رمان و تاریخ ادبیات انگلیسی را مطالعه می کنند.

اشتراک:

نظرات بسته اند