اینگونه با لکنت زبان مواجه شوید

0

اگر کودکی دارید که دچار لکنت زبان است احتمالا در مرحله ی اولیه دچار ترس و دلهره می شوید. لکنت پدیده ای است که حاصل اختلالات زبانی است.

اگر فرزندتان در سنین ابتدایی رشد است و در بیان درست کلمات مشکل دارد، بهتر است روی آن زوم نشوید و نگران نباشید. کودک وقتی در سن رشد است طبیعی است که نتواند کلمات را درست ادا کند.

در مواجه با این افراد باید آرام باشید. آرام بودن و در اختیار گذاشتن وقت برای کودک باعث می شود بتواند صحبت ها و جمله های خود را سر فرصت و بدون شتاب بیان کند و در نتیجه از لحاظ روانی کمتر در فشار قرار می گیرد.

خوب گوش کنید.بهترین کار این است که اجازه دهید تا کودک صحبت های خود را بدون هیچ گونه شتابی بیان کند. به این صورت است که متوجه می شود شما به حرف های او اهمیت می دهید .

لکنت زبان

لکنت زبان

اشتراک:

نظرات بسته اند