اپیزود پنجم فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت چه علامت سوال هایی بر جای گذاشت؟

0

اپیزود پنجم فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت با سوزانده شدن دو مخالف دنیریس که حاضر به زانو زدن مقابل مادر اژدها نشدند آغاز شده و اگر این قسمت را کامل دیده باشید، سوال هایی درباره ی اپیزود پنجم فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت می تواند برایتان به وجود آمده باشد.

اول این که بارداری سرسی لنیستر آیا واقعی ست و یا این دروغی ست که او از خود اختراع کرده است؟

البته به نظر می رسد که سرسی حقیقت را گفته و از آن جایی که وی از نوشیدن جوشانده ی کاسنی که توسط استاد کایبرن به او تعارف شد خودداری کرد، بارداری وی حقیقی ست. اما باید منتظر ماند و دید بر سر این بارداری چه خواهد آمد.

اپیزود پنجم فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت | بارداری سرسی

اپیزود پنجم فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت | بارداری سرسی

دوم روی گرداندن جیمی از سرسی ست و این که آیا جیمی به خواهر خود پشت خواهد کرد؟

دیدار مخفیانه ی جیمی و تیریون گمانه هایی از تیره و تار شدن روابط جیمی و سرسی به وجود آورده که در قسمت های آتی از آن پرده برداشته خواهد شد.

اپیزود پنجم فصل هفتم سریال نبرد تاج و تخت | روی گرداندن جیمی از سرسی

اپیزود پنجم فصل هفتم سریال نبرد تاج و تخت | روی گرداندن جیمی از سرسی

حقیقت هویت جان اسنو و ارتباط او با تارگرین ها

نوازش اژدها توسط جان اسنو و ارتباطی که اژدها با وی برقرار می کند، ظن این که وی در واقع جان تارگرین بوده و قدرت آیرون ثرون به او می رسد، را قوت می بخشد.

اگر این واقعیت داشته باشد باید دید جان اسنو و دینریس چه وقت از این موضوع مطلع شده و عکس العمل این دو در قبال این حقیقت چه خواهد بود. باید دید آیا این نسبت خونی این دو را با هم متحد کرده و یا جدالی بر سر قدرت میان آن ها شکل خواهد گرفت.

اپیزود پنجم فصل هفتم سریال نبرد تاج و تخت | هویت واقعی جان اسنو

اپیزود پنجم فصل هفتم سریال نبرد تاج و تخت | هویت واقعی جان اسنو

دستگیری یکی از زامبی ها

در این قسمت می بینیم که جان، داووس، جوراه و گندری به دستور سرسی مامور می شوند که یکی از زامبی ها را دستگیر کرده و با خود رهب وستروس بیاورند. اما چطور می توان یک زامبی را دستگیر کرده و زنده به وستروس آورد؟ این سوالی ست که در این اپیزود از خود خواهید پرسید و برای دریافت پاسخ  آن می باید کمی صبر کرد.

اپیزود پنجم فصل هفتم نبرد تاج و تخت | دستگیری یکی از زامبی ها

اپیزود پنجم فصل هفتم نبرد تاج و تخت | دستگیری یکی از زامبی ها

برای مطالعه ی دیگر پرسش های اپیزود پنجم فصل هفتم سریال نبرد تاج و تخت به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://rooziato.com/1396118764/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-6/

اشتراک:

نظرات بسته اند