انسان در کره ماه می تواند روی آب راه برود!

0

احتمالا از اینکه انسان بتواند روی آب راه برود شگفت زده خواهید شد. اما زمانی این شگفتی دو چندان می شود که بگوییم شما نیز می توانید روی آب راه بروید!

احتمالا داستان افرادی را که روی آب راه میروند شنیده و یا کلیپ هایی از این افراد دیده اید. خب همه ما می دانیم که این کار فقط شعبده بازی است و راه رفتن روی آب برای انسان ممکن نیست.

حشرات و حیوانات متعددی وجود دارند که بر روی سطح آب راه میروند یا سر میخورند بدون اینکه در آب فرو روند و این کار به دلیل کشش سطحی آب و آناتومی بدن آنها خصوصا بخش پاهای این جانوران است.

همه انسان های می توانند بر روی آب راه بروند اما نه در زمین! محققان می گویند در کره ماه اگر دریاچه ای وجود داشته باشد انسان می تواند روی سطح آن راه برود.

برای رسیدن به این نتایج، دانشمندان یک شبیه سازی زیرکانه از گرانش قمری به وجود آوردند که متشکل از یک مهار فنری که از سقف آویزان بود می شد. آنها سپس شرکت کنندگان مطالعه ی خود را با باله های شنا برای تقلید از پاهای پهن سوسمار امریکایی مجهز کردند، زیرا با پاهای عریض، گرانش کم و سرعت بالا در کنار تلاش و کوشش زیاد، رسیدن به نتایج دلخواه در این آزمایش امکان پذیر می شد.

راه رفتن روی آب در ماه

راه رفتن روی آب در ماه

محققان مهار به کار رفته در این آزمایش را با مقادیر مختلف جاذبه شبیه سازی کردند و متوجه شدند که بیشتر شرکت کنندگان با جاذبه ی ۲۲ درصدی نسبت به نیروی جاذبه ی زمین توانایی شناور ماندن بر روی آب را دارند.

با کاهش جاذبه به ۱۰ درصد جاذبه ی زمین، تمامی شرکت کنندگان قابلیت شناور ماندن بر روی آب را پیدا کردند. از آن جایی که جاذبه ی ماه حدود ۱۷ درصد جاذبه ی زمین می باشد، در نتیجه می توان گفت که راه رفتن بر روی یک دریاچه در ماه شدنی می باشد، البته این کار با دویدن خیلی سریع قابل انجام خواهد بود. در واقع فقط ورزشکاران حرفه ای می توانند این کار را انجام دهند.

حتی اگر خواسته باشید تا در روی زمین هم بر روی سطح آب بدوید و در آب فرو نروید لازم است سرعتی معادل 108 کیلومتر بر ساعت داشته باشید تا بتوانید روی یک دریاچه یا رودخانه بدوید. البته لازم به اشاره است که سریع ترین دونده انسانی تا کنون با سرعت 45 کیلومتر بر ساعت دویده است.

اشتراک:

نظرات بسته اند