بهبود ایمنی مزارع: استانداردهای ایزو برای ماشین آلات کشاوزی

1

اطمینان از ایمنی تراکتور و سایر تجهیزات کشاورزی به معنی اطمینان از سیستم های کنترلی است که در محل کار آن ها در مزارع قرار دارند. دریافت استانداردهای ایزو و به طور کلی استانداردهای بین المللی قابل اطمینان به روز شده و آپدیت گردیده، برای چنین سیستم هایی به ویژه مزارع زیر کشت و جنگلداری ها فوق العاده اهمیت دارد.

تراکتورها و دیگر ماشین های کشاورزی در طول سال ها پیشرفت های زیادی کرده اند و در حال حاضر در شرایط مدرنیزه و بهره برداری از تکنولوژی روز دنیا به سر می برند.

تعدادی از اینها برای کاهش خطرات با جلوگیری از حرکات ناخواسته و شناسایی خطاها و سایر خطرات احتمالی طراحی شده اند، زیرا اطمینان از اینکه وسایل نقلیه به درستی کار می کنند، همانند عملکرد های خود مهم هستند.

مجموعه استانداردهای ISO 25119

مجموعه ای از استانداردهای ISO 25119، تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری – بخش های مربوط به ایمنی سیستم های کنترل، به طور گسترده ای توسط صنعت کشاورزی و تامین کنندگان آن مورد استفاده قرار گرفته و به تازگی به روز شده است. این مجموعه اصول کلی طراحی و توسعه بخش های مربوط به ایمنی سیستم های کنترل بر روی تراکتور و ماشین های سواری در کشاورزی و جنگلداری را مشخص می کند. این حتی می تواند به تجهیزات تلفن همراه مورد استفاده در شهرداری ها مانند دستگاه های برقی خیابانی اعمال شود.

استاندارد ایزو در زمینه ی تجهیزات کشاورزی

استاندارد ایزو در زمینه ی تجهیزات کشاورزی

ایزو 25119 به طراحان و تولیدکنندگان کمک می کند تا قطعات مربوط به ایمنی را به عنوان مورد نظر انجام دهند و ساختار سیستم، مکانیزم تشخیص خطا، قابلیت اطمینان قطعات، استرس کار، شرایط محیطی و غیره را پوشش می دهد.

Dipl.-Ing Hans Jürgen Nissen، رئیس کمیسیون کمیته فنی ISO که این سری را توسعه داده و تجدید نظر کرده، گفت که نسخه جدید شامل تعدادی پیشرفت مبتنی بر بازخورد از کاربران نهایی است.

وی گفت: “اهداف اصلی این بازنگری، هماهنگ سازی استاندارد ISO 25119 با استاندارد اروپا و در نهایت جایگزینی بر اساس توافقنامه وین بود تا ارتباط آن را در منطقه تنظیم کننده اتحادیه اروپا بهبود بخشد.”

استانداردهای موجود در سری ISO 25119

استانداردهای ایزو موجود در مجموعه استانداردهای ISO 25119 عبارتند از:

ایزو 25119-1، تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری / قسمت های مربوط به ایمنی سیستم های کنترل- قسمت اول: اصول کلی طراحی و توسعه

ایزو 25119-2، تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری/ بخش های مربوط به ایمنی سیستم های کنترل- قسمت دوم: فاز فرضیه سازی

ایزو 25119-3، تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری/ بخش های مربوط به ایمنی سیستم های کنترل- قسمت سوم: سری های توسعه، سخت افزار و نرم افزار

ایزو 25119-4، تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری/ قسمت های مربوط به ایمنی سیستم های کنترل- قسمت چهارم: فرآیندهای تولید، عملیات، اصلاح و پشتیبانی

سری ISO 25119 توسط کمیته فنی ISO / TC 23، تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری، کمیته فرعی SC 19، الکترونیک کشاورزی، که دبیرخانه آن توسط DIN، عضو ISO برای آلمان برگزار می شود، توسعه یافته است.

منبع:

https://www.iso.org/news/ref2343.html

اشتراک:

۱ دیدگاه