استاندارد HSE؛ سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای

0

استاندارد HSE توسط سازمان ایزو جهت ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ها طراحی شده است. مشاوره آنلاین ایزو به شرکت ها کمک می کند تا با استاندارهای لازم برای کسب و کارشان آشنا شوند. با رعایت استاندارهای ایمنی و بهداشت تا حد زیادی از خسارات مالی و جانی شرکت ها کاسته می شود.

امروزه مرگ بیش از 7600 نفر در روز از حوادث یا بیماری های مربوط به کار این سوال را پیش می آورد که آیا رعایت نکات ایمنی در حین انجام کار برای کارگر و کارفرما ها مفید است یا مضر؟

بار آسیب های شغلی و بیماری ها، هم برای کارفرمایان و هم برای اقتصاد گسترده تر بسیار اهمیت دارد زیرا منجر به تلفات ناشی از بازنشستگی پیش از موعد، عدم حضور کارکنان و افزایش حقوق بیمه می شود.

برای مقابله با این مشکل، سازمان بین المللی ایزو، استاندارد HSE که تلفیقی از ISO 14001 و OHSAS 18001 است را ارائه کرد. تا با ایجاد چارچوبی مناسب برای بهبود ایمنی کارکنان و کاهش خطرات در محیط کاری و ایجاد شرایط بهتر و ایمن تر کار، در سراسر جهان رو به رو باشیم.

این سیستم برگرفته از راهنمای سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است که توسط کمیته HSE شرکت نفتی بین المللی شل انتشار یافته است. شرکت شل نظامنامه HSE خود را براساس راهنمای تهیه شده توسط انجمن بین المللی اکتشاف و تولید صنعت نفت (EP Forum) و در چارچوب سری استاندارد های سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9000 تهیه نموده است.

استاندارد HSE

استاندارد HSE

بطوریکه در آن مدیریت ایمنی و بهداشت و مدیریت محیط زیست پشتیبان یکدیگر بوده و در مسیر حرکتی خود، هر کدام به دیگری نزدیک شده بطوریکه در این مسیر به سمت سیستم های مدل ISO 9000 سوق داده می‌شوند.

در نظر گرفتن همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، چارچوبی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن بتوان تصمیم گیری نمود و یک توازن نسبی را برقرار کرد.

مزایای استاندارد HSE

ــ شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار
ــ ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان
ــ ایجاد ساختار مشخص برای سیستم مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها
ــ هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و ایزو محیط زیست
ــ ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در سازمان

اشتراک:

نظرات بسته اند