استاندارد صنایع خودروسازی

0

صنایع مرتبط با خودرو سازی می توانند براساس استانداردهای بین المللی موفق به اخذ گواهینامه ایزو شوند. استانداردهای QS 9000 ، VDA6.1 و ISO/TS 16949 از جمله استانداردهای بین المللی معتبری هستند که در بهبود کیفیت خودروهای تولیدی تاثیر به سزایی دارند.دراین میان استاندارد  ISO/TS 16949 به صورت مشترک توسط اعضای گروه عملیات بین المللی خودروسازی و سازمان ایزو تهیه می شود و به صنایع مرتبط با خودرو سازی اعطا می شود.

استاندارد ایزو TS 16949  باعث نزدیک کردن خواسته وانتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت سازندگان قطعات خودرو وایجاد زبانی مشترک مابین آنها وخودرو سازان می شود.همچنین این استاندارد ایجاد معیارها ی تخصصی همراه با الزامات مشتریان ، الزامات یک سیستم مدیریت را برای استفاده در کل زنجیره تامین قطعات و ملزومات خودرو سازی تعیین می کند.هدف از ارائه ی این گواهی ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت در زمینه ی صنایع خودرو سازی و عرضه کنندگان خودرو است.

اشتراک:

نظرات بسته اند