از فرودگاه بجنورد بهره برداری می شود.

0

مدیر فرودگاه بین المللی فرودگاه بجنورد از بهره برداری ترمینال فرودگاه بجنورد طی ماه جاری خبر داد.

سید مهدی رزاز اظهار کرد: به منظور توسعه و پیشرفت فرودگاه بین المللی بجنورد طرح و پروژه های مختلف در نظر گرفته شده است.

فرودگاه بجنورد

فرودگاه بجنورد

وی از بهره برداری ترمینال فرودگاه بین المللی بجنورد طی ماه جاری خبر داد و گفت: ترمینال بین‌المللی فرودگاه بجنورد در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع ساخته شده از شرکت فرودگاه‌ ها و ناوبری هوایی ایران برای احداث این ترمینال ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

رزاز اظهار کرد: مهرماه امسال نیز موتورخانه مرکزی ترمینال جدید با وسعت ٣٠٠متر مربع به بهره برداری می رسد.

مدیر فرودگاه بین المللی بجنورد گفت:برای بهره برداری این موتورخانه چهار میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده است.

اشتراک:

نظرات بسته اند