اجرای مرحله آزمایشی طرح ترافیک موتور سیکلت ها

0

پس از دست و پنجه نرم کردن رانندگان خودرو با طرح ترافیک در پایتخت، حالا نوبت به موتور سواران رسیده تا برای خرید طرح ترافیک با موبایل خودشان را آماده کنند.

نگران نباشد هنوز طرح ترافیک موتورها به صورت جدی اجرا نشده و در مرحله آزمایشی به سر میبرد. اما در صورت تصویب شدن این طرح باید موتور سواران عزیز هم تردد ها را در منطقه طرح ترافیک محدود تر کنند!

مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص طرح ترافیک موتور سیکلت ها گفت:

طرح ترافیک برای موتورسیکلت ها آزمایشی و برای تکمیل اطلاعات موتورسیکلت هایی است که در محدوده طرح ترافیک تردد می کنند.

طبق گزارشی که ایرنا از این ماجرا داشته: “مهدی چمران” در جلسه غیر علنی این شورا اسلامی، با بیان اینکه هرگونه تصمیم گیری در موضوعات ترافیکی نیاز به مصوبه شورای عالی ترافیک دارد، افزود: این قبیل موضوعات ابتدا در شورای شهر و سپس در شورای عالی ترافیک باید به تصویب برسند.

بنا بر گفته چمران آنچه که این روزها به عنوان ثبت نام طرح ترافیک مطرح می شود طرحی آزمایشی است که باید بر اساس آن اطلاعات مربوط به موتورسیکلت های ورودی به محدوده طرح ترافیک شهر تهران جمع آوری شود.

بر اساس این طرح راکبان موتور سیکلت هایی که قصد ورود به محدوده طرح ترافیک را دارند باید نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: بعد از جمع آوری اطلاعات طرح’ الزام موتور سیکلت ها به اخذ طرح ترافیک برای ورود به محدوده طرح در صحن شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بعد از تصویب شورای اسلامی شهر تهران اجرایی شدن این طرح نیاز به تصویب شورای عالی ترافیک خواهد داشت که در صورت تصویب این شورا، طرح مذکور قابلیت اجرا خواهد داشت.

اشتراک:

نظرات بسته اند