ابر دوربینی که اثر انگشت را از فاصله ۱ متری ثبت می کند

0

اسکنر های اثر انگشتی که تا کنون با آنها سر و کار داشته ایم، زیاد دقیق نبوده اند. گاها پیش می آید؛ وقتی از این سیستم برای ثبت اطلاعات بیومتریک استفاده می کنیم. چندان بی عیب نبوده اند. و با همان بار اول با موفقیت اثر انگشت ثبت نشده است.

خبر خوش آنکه محققان توانسته اند. دوربینی بسازند، که از فاصله یک متری قابل به تشخیص اثر انگشت شماست!

این یک شوخی نیست و واقعیت دارد. دروبینی با نام SAVI قادر به اسکن اثر انگشت افراد از فاصله ۱ متری است. بدون هیچ گونه خطا و با دقتی باور نکردنی.

سازندگان SAVI در خصوص عملکرد بی نقص دوربین می گویند:

سیستم داخلی دوربین از چند لیزر پیشرفته استفاده می کند. و با تکنیک هایی از قبیل میکروسکوپی و هولوگرافی کار می کنند. و پس از ترکیب داده ها، تصاویری با وضوح میکرون می سازند.

دوربین یاد شده با استفاده از لیزر به نقطه خاصی نور می تاباند. و نوعی الگوی نقطه ای با حسگر دوربین می سازد. پس از آنکه از چند نقطه مکانی موقعیت ها را ثبت کرد. اطلاعات را به برنامه رایانه ای می دهد و پس از پردازشی سریع تصویری با وضوح بسیار بالا ساخته می شود.

گفته شده اگرچه این روش عکس برداری از لیزر بهره می برد. اما با تحقیقات بیشتر شاید، بشود بدون تاباندن نور لیزر هم همین عملکرد را با نور طبیعی بوجود آورد.

اگر چنین قابلیتی با نور طبیعی هم در دسترس قرار گیرد. قطعا برای صنایع نظامی و سری از این فناوری جدید استفاده خواهد شد!

اشتراک:

نظرات بسته اند