آغوش به آغوش کانگورو

0

به طور کلی می توان کانگورو را یکی از مهربان ترین حیوانات دنیا دانست، زیرا این موجود زیبا کودکش را به آن شکل خارق العاده در کیسه ی جلوی بدنش با خود حمل می کند. اما جالب است بدانید که ابیگل که نام یک کانگوروی تحت حمایت آلیس اسپرینگز می باشد، مهربان ترین کانگوروی دنیاست.

روزیاتو | کانگوروی مهربان ابیگل

روزیاتو | کانگوروی مهربان ابیگل

این کانگوروی زیبا و مهربان هر روز کسانی که از او مراقبت کرده و به او غذا می دهند را در آغوش می کشد. این موضوع برای متصدیان او بسیار جالب بوده و طبق اظهاراتشان لذت فوق العاده ای از این عمل ابیگل یعنی همین کانگوروی مهربان به آن ها دست می دهد.

روزیاتو | کانگوروی مهربان ابیگل

روزیاتو | کانگوروی مهربان ابیگل

در آدرس زیر می توانید به توضیحات بیشتری درباره ی ابیگل دست پیدا کنید.

http://rooziato.com/139542048/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ba%d9%88%d8%b4-%d9%85

روزیاتو | کانگوروی مهربان ابیگل

روزیاتو | کانگوروی مهربان ابیگل

اشتراک:

نظرات بسته اند