آبزیان به دلیل تغییر مسیر رودخانه تلف شدند

0

بنا بر اخبار محیط زیست منتشر شده، برخی از کشاورزانی که در حاشیه رودخانه کر مشغول به کشاورزی هستند، مسیر آب رودخانه را به سمت شالیزارهای خود تغییر داده و این اقدام  به تغییرمسیر رودخانه درفارس آبزیان را تلف کرد.
بنا بر گفته ی سیاوش محمدی، سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، در سالجاری این چندمین بار است که کشاورزان با تغییر مسیر آب رودخانه کر به حوزه محیط زیست خسارت وارد کرده اند.
وی همچنین در ادامه گفت: تغییر مسیر آب موجب شده که تعدادی از آبزیان از جمله لاک پشت و ماهی در برکه های فراوان گرفتار آیند و به مرور با تبخیر آب برکه ها این آبزیان هم تلف شوند.
بنا بر گفته ی وی،  گرچه محیط زیست با همکاری دوستداران و فعالان عرصه های زیست محیطی تعداد قابل توجهی از لاک پشتها و ماهیان در برکه ها را با انتقال به آب های جاری نجات داده اند ولی تعداد زیاد برکه ها این امکان را در کوتاه مدت دشوار می کند.
رود کُر بزرگترین رودخانه فارس است که از کوه های پالانگردی در شهرستان اقلید سرچشمه می گیرد و پس از پیوستن آب تعدادی از چشمه های این شهرستان با آن، با نام دزکُرد که نام روستایی در منطقه سرحدات چهاردانگه اقلید است از ناحیه تنگ بُراق وارد شهرستان مرودشت می شود که نام دزدکُر یا دژکُر با گذشت زمان به کُر تغییر یافته است.

اشتراک:

نظرات بسته اند